Hvad er en bipolar lidelse?

Bipolar lidelse er også kendt som maniodepressiv lidelse. Det er en psykisk lidelse, der afstedkommer usædvanlige skift i humør, energi, aktivitetsniveau og evne til at udføre hverdagsopgaver. Symptomerne ved bipolar lidelse er alvorlige og adskiller sig fra de normale op- og nedture, som alle går igennem fra tid til anden. Mennesker med bipolar lidelse oplever usædvanligt stærke følelsesmæssige tilstande, som forekommer i distinkte perioder. En ovenud lykkelig og overeksalteret fase kaldes en manisk episode og en ekstremt trist eller håbløs fase kaldes en depressiv episode. Nogle gange kan disse følelsesmæssige episoder indeholde symptomer både på mani og depression. Dette kaldes en blandet tilstand.

Ofte er de depressive episoder mere alvorlige end hos personer, der kun lider af depression. Men i øvrigt ligner tilstanden en normal depression. De maniske episoder præges af en vedvarende følelse af ekstrem lykke, voldsom energi, impulsivitet, snaksaglighed, reduceret søvnbehov samt urealistiske tanker om sin egen person eller egne færdigheder.

Afhængig af alvorligheden af følelsesmæssige faser skiller man mellem bipolar I lidelse, bipolar II lidelse og cyklotymi. Bipolar I lidelse er den klassiske maniodepressive lidelse, hvor der forekommer alvorlige depressive og maniske episoder, eller kun maniske episoder. Både de depressive og maniske faser kan blive så stærke, at de kan blive psykotiske.

Ved personer med bipolar II lidelse er de opstemte faser mindre alvorlige og kaldes derfor hypomane. Derudover vil den typiske funktionsnedsættelse være mindre end ved bipolar I lidelse, og psykotiske symptomer er fraværende. Imidlertid er depressive episoder lige så alvorlige og er tit foranledningen til, at der søges hjælp. Cyklotymi præges af tydelige, men mindre alvorlige, stemningssvingninger end ved de to andre lidelser.

Bipolar lidelse kan resultere i ødelagte forhold, dårlige arbejds- eller skolepræstationer, og i værste fald selvmordsforsøg. Men bipolar lidelse kan behandles, og individer med denne lidelse kan leve fuldværdige og produktive liv.

Bipolar lidelse debuterer ofte sent i teenageårene eller i det tidlige voksenliv. Hos mindst halvdelen  af de ramte indtræder lidelsen inden 25-års alderen. Nogle har alligevel deres første symptomer allerede i barndommen, mens andre udvikler symptomerne sent i livet.

Bipolar lidelse er ikke nem at opdage i begyndelsen. Symptomerne kan virke som separate problemer, og det kan være svært at se, at de er relaterede. Nogle individer plages i årevis, inden de får den korrekte diagnose og behandling. I lighed med diabetes eller hjertelidelse er bipolar lidelse en langtidslidelse, som må håndteres nænsomt gennem hele livet.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om bipolar lidelse? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til bipolar lidelse

De fleste forskere er enige om, at der ikke er nogen enkeltstående årsag til bipolar lidelse. Ligesom ved de fleste andre psykiske lidelser peger forskningen på et komplekst samspil af forskellige faktorer, som tilsammen resulterer i sygdommen. Man har imidlertid set, at der er en tendens til, at mange i samme familie har lidelsen, hvilket indikerer en stærk arvelig komponent. Sandsynligvis arver man en genetisk sårbarhed for at udvikle sygdommen, og faktorer som stress, reduceret søvn, uregelmæssig livsførelse og brug af alkohol og euforiserende stoffer kan udløse lidelsen hos disse disponerede personer.

Forekomst af bipolar lidelse

Befolkningsstudier antyder, at 4-6 % vil blive ramt af bipolar lidelse i løbet af livet. Lidelsen forekommer ligeså ofte hos kvinder som hos mænd. Man regner med, at halvdelen af alle, der har tilbagevendende depressioner, har en bipolar lidelse.

Behandling af bipolar lidelse

Behandling af bipolar sindslidelse omfatter tre forskellige faser:

  • Behandling af den akutte maniepisode
  • Behandling af den akutte depressionsepisode (her betegnet bipolar depression)
  • Forebyggelse af nye sygdomsepisoder, mani eller depression.

Sygdommen kan hos de fleste lindres og stabiliseres ved en kombination af medicin, helbredsfremmende livsførelse og kognitiv adfærdsterapi, selv om der ikke findes nogen helbredende behandling for bipolar lidelse.

Der er ikke lavet noget dansk referenceprogram for behandling af bipolar lidelse, men den britiske uafhængige forskningsinstitution NICE har sammenfattet eksisterende forskningsbaseret viden om behandling af bipolar lidelse i sine retningslinjer. I disse retningslinjer anbefales kognitiv adfærdsterapi i kombination med medicin for personer med bipolar lidelse, som har gentagende depressive episoder, for personer som er i bedring efter en akut episode, eller som oplever milde til moderate følelsesmæssige symptomer. Behandlingen af akutte maniske episoder er dog overvejende medicinsk.

Læs de fuldstændige anbefalinger fra NICE her