Diagnostiske tests

Diagnostiske tests er undersøgelsesværktøjer, der anvendes som et led i klinisk vurdering og diagnosticering. I diagnostiske tests måles personens symptomniveau for en særlig psykisk lidelse, og resultatet sammenholdes med fastlagte normer med henblik på at vurdere, hvorvidt vedkommende lever op til kriterierne for denne diagnose. Psykologerne Johansen og Kristoffersen tilbyder en række diagnostiske og psykologiske tests, og testningen foregår i et behageligt miljø med dygtige psykologer ved vores praksis i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus.

Ønsker du en diagnostisk test, eller har du spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.

Hvad er diagnostiske tests?

Diagnostiske tests er undersøgelser, der har til formål at måle, i hvilken grad individet møder diagnostiske symptomkriteriner for forskellige psykiatriske diagnoser. Fælles for alle diagnostiske tests er, at de indeholder diagnostiske algoritmer, hvor resultatet af den enkelte test stilles op imod normer for de individuelle diagnostiske symptomkriterier. Resultatet af en test sammenlignes således med et diagnostisk cut-off, hvor scorer herunder med høj sandsynlighed indikerer, at individet ikke lider af den pågældende psykiske lidelse, mens scorer herover kan tyde på, at personens symptomer og sværhedsgraden heraf peger i retning af en psykiatrisk diagnose.

Det er dog vigtigt at pointere, at diagnostiske tests ikke i sig selv er nok til at stille en særlig diagnose. Der findes tilfælde, hvor en person scorer under det diagnostiske cut-off i en diagnostisk test, men hvor det med inddragelse af yderligere oplysninger alligevel kan vurderes, at vedkommende lever op til pågældende diagnose. Ligeledes er det hos et fåtal muligt at score højt på en diagnostisk test grundet særlige omstændigheder uden at have den pågældende psykiske lidelse.

Således fungerer diagnostiske test i stedet som et led i en mere fyldestgørende undersøgelse, hvor testresultater kombineres med alle andre tilgængelig oplysninger i en samlet, klinisk vurdering på baggrund af specifikke kriterier. Først med en sådan fyldestgørende klinisk vurdering kan der stilles en faktisk diagnose.

På listen herunder ses de diagnostiske tests, vi tilbyder ved vores konsultationer i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus. Du kan læse mere om de enkelte ved at klikke på linket, eller du kan kontakte os for yderligere oplysninger.

  • ADOS
  • ADOS-2
  • ADI-R
  • CAARS
  • DIVA.2.0.
  • M.I.N.I.6.0.
  • SCID-II
  • Conners-3