Skemata

Et begreb anvendt inden for kognitiv terapi, som refererer til en persons grundlæggende tænkning om sig selv, andre og verdenen. Skemata afgør, hvordan det der perciperes tolkes. I senere tid er begrebet anvendt mere bredt, så det også omhandler andre emner, der kan være af betydning for en person som f.eks. familie og arbejde. Begreberne kerneantagelse, grundantagelse og tidlige maladaptive skemata anvendes ofte til at referere til skemata, der angår personen selv.