D-KEFS

Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) er et testbatteri, som har til formål at måle styrker og svagheder i de eksekutive funktioner. Resultaterne giver et udtømmende billede af kontrol over egen adfærd, planlægning og strategivalg, organisering, regulering af følelser og reaktioner, arbejdshukommelse, grad af fleksibilitet og abstraktionsniveau i tænkningen.

Ud fra resultaterne i D-KEFS kan man vurdere både eksekutive nøglefunktioner og hvilke neurokognitive komponenter, der har bidraget til resultatet. D-KEFS består af flere fritstående tests, hvor de tests, der vælges afhænger af den aktuelle problemstilling. Vi tilbyder D-KEFS test ved vores klinikker i Helsingør og på Frederiksberg.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.