Rey-Osterrieth Complex Figure Test

Rey Complex Figure Test and Recognition Trial er en nyere udgave af den, inden for neuropsykologien, meget anvendte Complex Figure Test (CFT) også kendt som Reys figur. Den er i mange år blevet anvendt af kliniske psykologer til vurdering af konstruktionelle færdigheder og visuospatial hukommelse. Testen har imidlertid vist sig at være god til at vurdere eksekutive vanskeligheder hos børn og er derfor et vigtigt instrument ved undersøgelse af børn med ADHD. Testen kan endvidere diskriminere mellem hjerneskadede patienter og normale kontrolpersoner, ligesom den kan skelne effektivt mellem hukommelsesproblemer og dårlige præstationer, der skyldes motoriske vanskeligheder.

Og endelig er den i stand til at skelne mellem hukommelsesbesværede personer, der kan klare sig i eget hjem, og dem der er ikke kan. Testen anvendes også til diagnostik af psykiatriske lidelser, såsom autismespektrumforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser og psykoselidelser.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.