ASRS

ADHD Adult Self Report Scale (ASRS) er en symptomtjekliste for voksne, der bruges til at vurdere, om der er symptomer tilstede, forenelige med ADHD.  Instrumentet dækker alle de 18 DSM-IV-TR-kriterier for ADHD hos voksne og består af to dele. Afsnit A er identificeret som de mest prædikative symptomer i relation til ADHD og bruges derfor som basis for screeninginstrumentet.

De resterende 12 spørgsmål i afsnit B giver supplerende information i forhold til de i afsnit A angivne problemer. En særlig cut-off for hvert  spørgsmål angiver, om hyppigheden af vedrørende symptom er forenelig med ADHD. Hvis der er fire eller flere symptomer, der overstiger den angivne cut-off, giver det grundlag for mistanke om ADHD.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.