ASSQ

High-functioning Autism Screen Questionaire er et screeninginstrument til undersøgelse af børn i alderen 7 til 16 år med normal intelligens eller mild mental retardation. Spørgeskemaet indeholder 27 spørgsmål, der besvares af informanter, der kender barnet godt, vedrørende adfærdskarakteristika, der knytter an til Asperger syndrom eller andre højtfungerende autismespektrum lidelser.

Vi tilbyder testning med ASSQ for børn og unge ved mistanke om autismespektrumforstyrrelse, og udarbejder naturligvis en resultatrapport tilpasset dit barns behov. Testningen foregår i rolige og behagelige omgivelser ved vores klinik i Helsingør eller på Frederiksberg.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.