BYI

Beck Youth Inventory anvendes til vurdering af psykiske problemer og selvopfattelse hos børn og unge. BYI spørgeskemaet består af forskellige udsagn, som berører 5 forskellige områder: Angst, depression, vrede, normbrydende adfærd og selvopfattelse.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.