SCL-90-R

Symptom Checklist-90-Revideret (SCL-90-R) er et selvrapporteringsinstrument til vurdering af psykiske problemer og psykopatologiske symptomer. Det består af 90 items, hvor testpersonen selv graderer hvert item på en skala fra 0-4 i forhold til i hvor høj grad han/hun har oplevet de forskellige symptomer inden for den sidste uge.

Testen måler ni primære dimensioner af symptomer: somatisering, obsession-kompulsion, interpersonel sensitivitet, depression, angst, aggression, fobisk angst, paranoid tankegang og psykoticisme.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.