SCQ

Social Communication Questionnaire (SCQ) er et screeningsinstrument baseret på det amerikanskje diagnosesystem, DSM-IV-TR, til evaluering af kommunikationsstil og social funktion hos børn med mistanke om autisme eller autismespektrumsforstyrrelser, og benyttes således til at vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere og mere omfattende diagnostiske undersøgelser. SCQ kan endvidere benyttes som et grundlag for at udarbejde behandlingsplaner og pædagogiske interventioner.

SCQ består af to spørgeskemaer, hvoraf det første, Vurdering Livsforløb, fokuserer på hele barnets udviklingshistorie, mens det andet spørgeskema, Vurdering Aktuel, fokuserer på barnets adfærd i løbet af de seneste tre måneder. Begge spørgeskemaer, der hver består af 40 items, udregnes som en total score, der fortolkes ud fra specifikke cut-off værdier.

Vi tilbyder testning med SCQ for børn og unge ved mistanke om autismespektrumforstyrrelse, og udarbejder naturligvis en resultatrapport tilpasset dit barns behov.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.