SRS

Social Responsiveness Scale (SRS) er et spørgeskema med 65 spørgsmål til vurdering af forskellige dimensioner af mellemmenneskelig adfærd, kommunikation og repetitiv adfærd, som er karakteristisk for autismespektrumforstyrrelser, hos personer mellem 4 og 18 år. Instrumentet giver et samlet mål på autistisk social forstyrrelse samt 5 underskalaer: Social bevidsthed, Social kognition, Social kommunikation, Social motivation og Autistiske mannerismer (sære eller overdrevne, repetitive bevægelser).

Vi tilbyder testning med SRS for børn og unge ved mistanke om autismespektrumforstyrrelse, og udarbejder naturligvis en resultatrapport tilpasset dit barns behov.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.