Overvejende kompulsiv tilstand (Pure C)

Overvejende kompulsiv tilstand er en underdiagnose til OCD og anvendes i tilfælde, hvor der i overvejende grad ses kompulsive symptomer – det vil sige tvangshandlinger. Det moderne slang ”Pure C” anvendes også i denne sammenhæng. Denne type OCD ses især hos børn og unge, hvor overvejende kompulsiv tilstand optræder i 40% af OCD-tilfælde. Det er videnskabeligt bevist, at kognitiv adfærdsterapi med responshindring er effektiv i behandling af lidelsen, og ved vores konsultation på Frederiksberg er psykologerne specialiserede og erfarne i netop denne terapiform. Du kan læse mere om overvejende kompulsiv tilstand og betegnelsen Pure C her på siden, eller du kan se vores informationsside om OCD for en mere uddybende beskrivelse af behandling og årsagssammenhænge.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om OCD? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er overvejende kompulsiv tilstand?

Overvejende kompulsiv tilstand er en underdiagnose, der stilles i tilfælde af OCD, hvor der overvejende ses tvangshandlinger. OCD står for obsessive compulsive disorder, på dansk obsessiv-kompulsiv tilstand, og er karakteriseret ved at indeholde elementer af obsessioner (tvangstanker) og kompulsioner (tvangshandlinger). Når man snakker om overvejende kompulsiv tilstand, er der altså tale om tilfælde af OCD, hvor der tilsyneladende ikke optræder obsessive symptomer i form af tvangstanker, men udelukkende tvangsmæssig adfærd.

Dette forhold har medført, at tilstanden populært betegnes ”Pure C”. Også overvejende obsessiv tilstand kan stilles som underdiagnose og har i populære medier fået tilnavnet ”Pure O”, selvom tilstandens rigtige diagnostiske betegnelse altså er ”Overvejende obsessiv tilstand”.

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Hvorfor Pure C?

”Pure C” er en engelsk slangforkortelse for ”purely compulsive”, hvilket kan oversættes til ”rent kompulsiv”. Betegnelsen er dog misledende, idet man ikke officielt taler om udelukkende kompulsive tilstande. Der er snarere tale om tilfælde, hvor tvangshandlingerne spiller en central rolle, mens tvangstankerne er mindre gennemtrængende eller svære at identificere. Eksistensen af en udelukkende kompulsiv tilstand svarende til Pure C er omdiskuteret, og en dygtig ekspert vil være i stand til at hjælpe med at identificere tvangstanker i tillæg til tvangshandlinger i stort set alle tilfælde af OCD hos voksne.

Der er dog forskellig hvor god man er til at fange det konkrete indhold i ens tvangstanker og den indsigt, som man har i baggrunden for hvorfor man udfører ens tvangshandlinger. Dette betegnes som ens ”indsigt” i OCD’en. Lav indsigt i disse forhold ved OCD er tæt beslægtet med overvejende kompulsiv tilstand og er en negativ prognostisk faktor. Det vil sige, at forløbet ofte er mere alvorligt, og at behandling ofte vil have dårligere effekt. Det er således endnu vigtigere, at man tidligst identificerer tilstanden korrekt og modtager effektiv behandling.

Overvejende kompulsiv tilstand hos børn og unge

Når en betegnelse som Pure C vinder i popularitet, er det blandt andet fordi, mange tilfælde af OCD overfladisk set forekommer kun at omfatte kompulsive symptomer. Dette gælder især hos børn og unge, hvor overvejende kompulsiv tilstand diagnosticeres i omkring 40% af tilfældene af OCD. Dette er dog ikke ensbetydende med, at tvangstanker er helt fraværende, svarende til Pure C. Hos langt de fleste forekommer også tvangstanker, om end disse har et mindre konkret og defineret indhold i forhold til, hvad man typisk ser hos voksne. F.eks. er tvangstankerne hos børn ofte begrænset til ”det er ulækkert” eller ”det er forkert”, og angsten stammer fra forståelsen af dette som uudholdeligt, eller at ubehaget eller den ulækre fornemmelse aldrig vil forsvinde.

Det er almindeligt, at OCD hos børn og unge optræder som overvejende kompulsiv tilstand i sine indledende stadier, men at tvangstankerne langsomt manifesterer sig over tid.

Et andet tilfælde, hvor dette gælder, er ved den neuropsykiatriske lidelse Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disordes Associated with Streptococcal Infections, eller PANDAS. Her indtræder symptomer på OCD hos børn følgende en streptokokinfektion, og OCD-symptomerne antager oftest en overvejende kompulsiv karakter. Også her indtræffer den mere obsessive del af lidelsen i mange tilfælde på et senere tidspunkt. Det psykologiske aspekt af PANDAS behandles på samme måde som almindelig OCD, mens der selvfølgelig indledes med somatisk behandling af infektionen. PANDAS OCD kan adskilles fra almindelig OCD ved, at OCD’en oftest debuterer med tvangshandlinger, der hurtigt opstår i løbet af få dage, og at barnet for nyligt har haft en gruppe A streptokokinfektion (GAS), f.eks. ved halsbetændelse.