Eksponeringsterapi

En form for adfærdsterapi som er virkningsfuld i forbindelse med behandling af angstlidelser. Eksponering involverer en systematisk konfrontation med den frygtede stimulus. Effekten opnås gennem 1) habituering, hvor gentagende eksponering mindsker angstreaktionen over tid gennem udslukning, 2) afkræftelse af de frygtede forventninger og 3) øgning af en følelse af mestring.