Araknofobi – angst for edderkopper

Araknofobi er betegnelsen for ekstrem angst for edderkopper. Lidelsen kan beskrives som en specifik fobi og er muligvis den allermest udbredte fobi i Danmark. Araknofobi kan være en meget begrænsende lidelse, idet både ægte edderkopper og blotte illustrationer kan frembringe reaktioner. Heldigvis har behandlingsformen kognitiv adfærdsterapi i kombination med eksponeringsterapi vist sig yderst effektiv i kurering af araknofobi. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen beliggende centralt på Frederiksberg er vi eksperter i denne terapiform og tilbyder forløb med korte ventetider. Læs mere om araknofobi, årsagsforklaringer og behandling herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om araknofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er araknofobi?

Araknofobi er frygten for edderkopper, hvor frygten kan karakteriseres som værende ekstrem og vedvarende. Araknofobi er alment kendt og fremkommer i varierende sværhedsgrad hos mange mennesker i Danmark på trods af, at der ikke findes farlige edderkopper i landet.

Mange finder almindeligvis edderkopper frastødende eller angstprovokerende, men når oplevelsen af en edderkop medfører stærke reaktioner, såvel fysisk som psykisk, kan der være tale om araknofobi. Araknofobiske følelser kan udløses i situationer med mulighed for tilstedeværelse af en edderkop, uden der nødvendigvis behøver at være tale om en ægte edderkop. I nogle tilfælde kan blot realistiske tegninger, billeder eller legetøj frembringe reaktioner. Araknofobi er således præget af en irrationalitet, der bevirker, at frygten kan opstå blot ved synet af edderkopper på film eller fanget i et terrarium, hvor der ikke vil være direkte kontakt. Mennesker med araknofobi vil ofte bruge meget energi på at undgå situationer, hvor der potentielt kan opstå kontakt med edderkopper.

Frygten for edderkopper er forbundet med følelser af angst, men araknofobien vil for den enkelte udspille sig på forskellig vis.

Nogle mennesker vil instinktivt flygte fra den givne situation, mens andre vil se sig nødsagede til at blive og føle sig ude af stand til at bevæge sig. Følelsen af angst i sådanne situationer kan komme til udtryk gennem forhøjet hjerterytme, svedige håndflader, svimmelhed og lignende.

Det kan naturligvis være fornuftigt at udvise årvågenhed over for giftige arter af edderkopper, men i Danmark findes der udelukkende ufarlige arter. Dog forekommer disse ufarlige edderkopper hyppigt, hvilket gør, at et problematisk forhold til dyret kan være meget begrænsende i hverdagen. Araknofobi kan blandt andet medføre, at man undgår visse områder, som eksempelvis campingpladser, eller at man nøje undersøger et rum for edderkopper, inden man opholder sig i det. Det er uhensigtsmæssigt at ignorere symptomerne på araknofobi, såfremt der er tale om stærke, irrationelle reaktioner på et relativt almindeligt og fredeligt dyr, der findes i mange danske hjem.

Årsager til araknofobi

Personer med araknofobi vil typisk have oplevet fobien første gang tidligt i livet. De fleste har debut omkring 6-7 års alderen. Lidelsen vil som regel udspringe af en enkeltstående ubehagelig hændelse eller af en række mindre forhold, som til sidst akkumulerer sig til en egentlig fobi. Ofte er der en generel genetisk prædisposition for angstlidelser i familien, eller man har haft personer i sine nære omgivelser, der har udvist en stærk frygt for edderkopper, hvilket har påvirket ens egen opfattelse af, hvordan man forholder sig til edderkopperne.

Forekomst af araknofobi

Frygten for edderkopper er muligvis den mest udbredte og almene fobi i Danmark. Det antages, at op mod 50% af kvinder og 10% af mænd lider af araknofobi i en eller anden udstrækning. Derudover placerer araknofobi sig i kategorien “specifikke fobier”. Undersøgelser viser, at ca. 12-20 % af befolkningen lider af en form for specifik fobi.

Behandling af araknofobi

Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret og anerkendt behandlingsform, som har vist sig utroligt effektiv i behandling af araknofobi. Behandlingen centrerer sig blandt andet omkring klientens egne forestillinger om den fobiske situation, mens der samtidig informeres om selve fobien og symptomerne, samt hvorledes disse udvikles. På den måde kan man lære at registrere og sidenhen ændre uhensigtsmæssige tanker og reaktionsmønstre, som opretholder ubehaget og undgåelsesadfærden i de situationer, personen frygter.

Et andet vigtigt læringspunkt er gradvist at øve at udsætte sig selv for de situationer, som medfører angstanfald eller ubehag. Dette kan eksempelvis ske ved eksponering for edderkopper eller for de situationer, man forbinder med edderkopper. På den måde kan personen lære at håndtere sin angstreaktion.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.