Hvad er araknofobi?

Araknofobi er frygten for edderkopper, hvor frygten kan karakteriseres som værende ekstrem og vedvarende. Araknofobi er almenkendt og fremkommer i varierende størrelse hos mange mennesker i Danmark på trods af, at der ikke findes farlige edderkopper her i landet.

Mange finder almindeligvis edderkopper frastødende eller angstprovokerende, men når oplevelsen af en edderkop medfører stærke reaktioner, såvel fysisk som psykisk, kan der være tale om araknofobi. Araknofobiske følelser kan udløses i situationer med mulighed for tilstedeværelse af en edderkop. Der behøver ikke nødvendigvis at være tale om ægte edderkopper, men eksempelvis realistiske tegninger, billeder eller legetøj kan frembringe reaktioner. Araknofobi ses således præget af en irrationalitet, der bevirker at frygten kan opstå selv gennem synet af edderkopper på film eller fanget i et terrarium, hvor der ikke vil være direkte kontakt. Mennesker med araknofobi vil ofte bruge meget energi på at undgå situationer, hvor synet af en edderkop kan opstå.

Frygten for edderkopper er primært sammenholdt med følelser tilknyttet angst, og når man konfronteres med en edderkop vil araknofobien kunne udspille sig på forskellig vis.

Nogle mennesker vil instinktivt flygte fra den givne situation, mens andre vil se sig nødsagede til at blive og føle sig ude af stand til at bevæge sig. Følelsen af angst i sådanne situationer kan komme til udtryk gennem forhøjet hjerterytme, svedige håndflader, svimmelhed og lignende.

Det kan naturligvis være fornuftigt at udvise årvågenhed i forhold til edderkopper i andre lande, hvor giftige arter kan forekomme, men i Danmark findes edderkopper udelukkende i en ufarlig form. Den hyppige fremkomst af edderkopper gør, at et problematisk forhold til dyret kan være begrænsende i hverdagen. Araknofobi kan blandt andet medføre at man undgår visse områder, som eksempelvis campingpladser, eller at man nøje undersøger et rum for edderkopper, inden man opholder sig i det. Det er uhensigtsmæssigt at ignorere symptomerne på araknofobi, såfremt der er tale om stærke, irrationelle reaktioner på et relativt almindeligt og fredeligt dyr, der findes i mange danske hjem.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om araknofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til araknofobi

Personer med araknofobi vil typisk have oplevet fobien første gang tidligt i livet. De fleste har debut omkring 6-7 års alderen. Lidelsen vil som regel aktiveres af en enkeltstående ubehagelig hændelse eller af en række mindre forhold, som til sidst akkumulerer til en egentlig fobi. Ofte er der en generel genetisk prædisposition for angstlidelser i familien, eller man har haft personer i sine nære omgivelser, der har udvist en stærk frygt for edderkopper, hvilket har påvirket ens egen opfattelse af, hvordan man forholder sig til edderkopperne.

Forekomst af araknofobi

Frygten for edderkopper er muligvis den mest udbredte og almene fobi i Danmark. Det antages, at op mod 50% kvinder og 10% mænd lider af araknofobi i en given udstrækning. Derudover placerer araknofobi sig i kategorien “specifikke fobier”. Undersøgelser viser, at ca. 12-20 % af befolkningen lider af en form for specifik fobi.

Behandling af araknofobi

Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret og anerkendt behandlingsform i forbindelse med fobier, og har vist sig at være effektivt mod araknofobi. Behandlingen vil blandt andet centreres omkring klientens egne forestillinger om den fobiske situation, mens der samtidig informeres om selve fobien og symptomerne, samt hvorledes disse udvikles. På den måde kan man lære at registrere og sidenhen ændre uhensigtsmæssige tanker og reaktionsmåder, som opretholder, at ubehaget og undgåelsesadfærden udvikles i de bestemte situationer, personen frygter.

Et andet vigtigt læringspunkt er gradvist at øve at udsætte sig selv for de situationer, som medfører angstanfald eller ubehag. Dette kan eksempelvis ske ved eksponering for edderkopper, eller for de situationer man forbinder med edderkopper. På den måde kan personen lære at håndtere sin angstreaktion.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.