Hjælp til virksomheder, arbejdsgivere og ansatte, som er berørt af corona

Coronavirus har på kort tid skabt store økonomiske udfordringer for en lang række virksomheder verden over. Dette betyder, at mange virksomheder står i en vanskelig situation i forhold til, hvordan de skal håndtere medarbejdere og/eller hvordan deres ansatte kan manøvrere i de forskellige situationer, som de bliver sat i. I det følgende kan du læse mere om, hvordan du kan håndtere situationen både som arbejdsgiver og som medarbejder, samt hvad en psykolog kan hjælpe med i omstændigheder som disse. Her er tale om eksempelvis støtte til debriefing, krisesamtaler, medarbejdersamtaler, MU-samtaler, fyring og opsigelsessamtaler, hjemsendelse osv.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Coronakrise betyder sygdom, fyring, karantæne og masseopsigelse

Mange virksomhedsejere og ansatte befinder sig i disse dage i en psykisk belastende position, hvor arbejdsgivere ser sig nødsagede til at gennemføre massive omstruktureringer i virksomhederne. Mange frygter for at miste sin virksomhed eller sit job. Nogle har allerede mistet deres job. De mange bekymringer kan have en svær negativ indflydelse på ens velbefindende og kan skabe store gener i hverdagslivet udover den belastning, som ængstelighed for sygdommen i sig selv medfører.

Nogle af de udfordringer, som ansatte og arbejdsgivere for tiden kan stå over for, er opsigelse, hjemsendelse, karantæne, sygdom, fyringer og lignende. Psykisk ligger vi under for store mængder stress og angst i forhold til vores arbejdsliv.

For de ansatte kan det at miste sit arbejde være en altoverskyggende begivenhed, som kan afstedkomme blandt andet økonomiske problemer og dermed angst for ikke at kunne tage sig af sin familie eller kunne betale sine regninger. Frygten for fyring kan derfor fylde meget i den enkeltes dagligdag. Hjemsendelse og karantæne kan ligeledes medføre problemer for medarbejderen, eftersom den jobmæssige situation vil være forbundet med flere risici.

Derudover kan isolation i hjemmet generelt bevirke til tristhed og stress vedrørende ens livssituation. Ængstelighed på arbejdspladsen kan udløses af medarbejderens frygt for at blive smittet med COVID-19, og nogle ansatte vil måske heller ikke føle sig godt tilpas med at være på arbejdspladsen som følge af angst for coronasmitte.

På den anden side står virksomhederne, hvor mange virksomhedsejere og arbejdsgivere står i den ulykkelige situation, at de kan risikere at miste deres livsværk. Fo at holde virksomheden oven vande i coronakrisen kan mange se sig nødsagede til at igangsætte masseopsigelser for at kunne stabilisere firmaets økonomi. Alternativt kan det være nødvendigt at foretage gennemgribende ændringer i strukturen og arbejdsgangen fra den ene dag til den anden. Sådanne tiltag indebærer store beslutninger, der kan være svære at træffe, selvom de i sidste ende er for virksomhedens bedste. I disse tider kan det derfor være en udfordring at have ansvaret for en arbejdsplads, da man kan føle stor psykisk belastning både i forhold til at træffe beslutninger og potentielt sætte sine ansattes psykiske velvære på spil.

Læs mere om corona og psykologhjælp

Psykologhjælp til virksomheden – Krisesamtaler, rådgivning, MU-samtaler og opsigelsessamtaler

I forbindelse med de store udfordringer, som mange virksomheder oplever i øjeblikket, kan det være hensigtsmæssigt at benytte sig af en psykolog. Hjælpen fra en psykolog kan blandt andet indebære krise-samtaler eller såkaldt debriefing, hvor medarbejdere får mulighed for at tale med en, som har erfaring med at afhjælpe psykiske konsekvenser af en kritisk hændelse og belastende omvæltninger. Derudover kan det være hensigtsmæssigt at benytte sig af psykologisk rådgivning i løbet af processen for at undersøge, hvilke tiltag, der giver mening i netop din virksomhed.

For nogle kan det for eksempel være en god ide at afholde medarbejder-samtaler eller MU-samtaler, hvor arbejdsgiveren har mulighed for at foregribe eventuelle problematikker eller ængstelighed ved en medarbejder. I forlængelse af dette kan det være behjælpeligt for virksomhedsejere, at en psykolog bistår arbejdspladsen, såfremt denne ser sig nødsaget til at afholde opsigelsessamtaler. Slutteligt kan det være en god idé for en arbejdsplads at alliere sig med en psykolog, som kan tilbyde brugbar information til ansatte omkring, hvordan og hos hvem de kan opsøge hjælp til eventuel psykisk belastning.

Psykologhjælp til medarbejderen – Coaching, debriefing og stresshåndtering

Som ansat kan det være svært at finde hoved og hale i, hvordan man skal forholde sig til denne undtagelsestilstand i et jobmæssigt henseende. For medarbejdere, der oplever angst eller stress i forbindelse med jobsikkerhed, kan det give god mening at opsøge en psykolog, som kan opstille et psykoterapeutisk samtaleforløb til angst- og stresshåndtering. Psykologen kan i situationer som denne tilbyde coaching og hjælpe dig til, hvordan du kan håndtere udfordringerne, sådan at de psykiske problemstillinger og spekulationer ikke får overtaget.

En psykolog har for eksempel mulighed for at afholde COVID-19 debriefingssamtaler med medarbejderen, hvor terapien vil have tage udgangspunkt i at lade den ansatte fortælle om sine bekymringer. Denne form for terapi kan hjælpe medarbejderen til at ændre de tankemønstre, der er med til at opretholde den psykiske belastning og reducere de uhensigtsmæssige og ubehagelige tanker, som kan opstå som følge af coronakrisen.

Lider du af corona-angst?

Sådan hjælper vi dig gennem coronakrisen

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen er vi eksperter i kognitiv adfærdsterapi, som er den type psykoterapi, der er bedst underbygget af videnskaben. Vi tilbyder en lang række ydelser, som henvender sig til dig som virksomhedsejer/medarbejder såsom coaching, debriefing, psykologisk rådgivning og krisesamtaler.

Du vælger selv, om du foretrækker individuelle video- og telefonsamtaler eller fysiske sessioner i vores praksisser placeret på Frederiksberg i København, Helsingør og Aarhus. Vi står hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen klar til at hjælpe dig eller din virksomhed, og du er meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.