Coronavirus og online psykologhjælp

Hos psykologerne Johansen & Kristoffersen tilbyder vi online terapi eller fysisk terapi til enhver, der er påvirket af coronavirus og har brug for støtte eller terapi hos en psykolog. Her på siden har vi samlet aktuelle informationer om, hvad COVID-19 er, de statslige foranstaltninger, samt hvorledes pandemien kan påvirke det psykiske velvære, og hvad du i så fald kan gøre. Vi tilbyder evidensbaseret og eventuelt online-baseret terapi for en lang række psykiske problematikker og tilpasser terapien til de forhold, der gør sig gældende omkring coronavirus og den aktuelle verdenssituation.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om corona? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Coronavirus og psykisk velvære

Omstændighederne omkring COVID-19 og corona har haft en betydelig negativ indvirkning på manges psykiske velvære. Flere oplever stærk angst i form af eksempelvis dødsangst, helbredsangst eller generel ængstelse relateret til fremtiden. Andre oplever forværring af eksisterende psykiske problematikker såsom depression eller OCD. For nogle har de mange omvæltninger og det øgede stress ført til nye psykiske udfordringer. Sorg, stress, angst og tristhed er alle følelser, der kan tage overhånd i denne tid, og hvor en psykolog eventuelt kan være behjælpelig.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen ønsker vi at værne om danskernes psykiske velvære i denne svære tid. Derfor har vi ikke standset driften på vores klinik, men er delvist overgået til online konsultationer.

Vi tilbyder således evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi via online videosamtaler. Vi har allerede udført online terapi i 10 år og har allerede sikre, krypterede systemer på plads, som i øvrigt ikke kræver, at du downloader nogen form for software. Vi står klar til at hjælpe dig – også hvis du er i karantæne eller isolation, eller hvis du foretrækker ikke at møde op på vores klinik på Frederiksberg eller i Helsingør.

Læs mere om de psykologiske effekter ved pandemienLæs mere om angst for corona

Hvad er COVID-19?

COVID-19, eller blot corona, er den verdensomspændende pandemi, som havde sit udspring i december 2019 i den kinesiske by Wuhan i provinsen Hubei. Virusset opstod formodentlig på et fødevaremarked, hvor mennesker var i tæt kontakt med levende dyr. COVID-19 er en luftvejssygdom, som skyldes coronavirussen SARS-CoV-2. Coronavirus har på få måneder spredt sig til store dele af verden, og kort tid efter virussets opståen kaldte World Health Organization den smitsomme sygdom for en international sundhedskrise – en pandemi.

Det, som gør ny coronavirus så presserende, er, at virusset har en meget høj smitterisiko. Virusset smitter gennem dråber af væske fra nys og hoste samt ved fysisk kontakt. Det er derfor vigtigt, at man tager sig sine forholdsregler og er opmærksom på hygiejne. Man kan beskytte sig mod COVID-19 ved at holde afstand til andre mennesker, gøre hyppigt rent i hjemmet, vaske hænder ofte og bruge håndsprit. Man antager, at op imod 600.000 danskere vil blive smittet med ny coronavirus i løbet af marts, april og maj 2020.

Selvom der er rimelig stor sandsynlighed for, at mange danskere over det næste stykke tid vil blive smittet, vil corona for langt de fleste mennesker ikke være en alvorlig sygdom. Corona vil for mange blot optræde som almindelige influenzasymptomer.

COVID-19 har indtil videre en relativt lav dødelighed, og det er som oftest kun personer over 60 år, og herunder personer med kroniske sygdomme, hvor sygdommen udgør en oprigtig fare. Derfor centrerer spekulationerne omkring smittefare sig oftest omkring disse udsatte befolkningsgrupper, og den største opgave bliver således at undgå, at netop disse personer bliver udsat for mulig smitte.

Herunder kan du se nogle af de typiske symptomer på COVID-19, men det er vigtigt at have for øje, at symptomerne optræder forskelligt fra person til person.

Generelle sypmtomer:

  • Hoste
  • Åndenød
  • Feber

Symptomer i visse tilfælde:

  • Kulderystelser
  • Muskel- og ledsmerter
  • Ondt i halsen
  • Hovedpine
  • Diarré
  • Kvalme/opkast

Statens foranstaltninger og påbud

Som følge af smittefaren ved COVID-19 har Danmarks regering opstillet en række foranstaltninger for at begrænse smitten mest muligt, og tiltagene skærpes løbende. Blandt andet har staten besluttet at lukke samtlige uddannelses- og dagsinstitutioner i landet og sendt alle offentligt ansatte personer uden en kritisk funktion hjem i en periode. Derudover er der sat begrænsninger på antallet af mennesker, der må mødes indendørs, der opfordres til hjemmearbejdsplads for privat ansatte, og er sat begrænsninger på ind- og udrejse i Danmark. Foruden disse forbehold påbyder staten, at personer, der har været i kontakt med en smittet, isolerer sig i hjemmet i 14 dage i såkaldt karantæne.

Disse krav er tiltænkt for at mindske virussets tag i Danmark, således at sundhedsvæsenets kapacitet på intet tidspunkt overstiges. Det betyder altså, at selvom ny coronavirus ikke nødvendigvis får alvorlige følger for den almindelige dansker, har vi et fælles ansvar for at begrænse smitten i videst muligt omfang. Det er derfor vigtigt at følge myndighedernes råd for at begrænse sygdommens udbredelse mest muligt og beskytte grupper med risiko for mere alvorlige forløb.

Sådan hjælper vi dig gennem coronakrisen

Vi ønsker hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen at støtte de politiske og samfundsmæssige tiltag, der bliver foretaget nu, og anerkender deres betydning for at minimere udbredelsen og den totale belastning, som COVID-19 vil medføre samfundet. Derfor har vi bragt store dele af vores terapi online og tilbyder videosamtaler og telefoniske konsultationer.

Vores psykologer specialiserer sig i kognitiv adfærdsterapi, som er en evidensbaseret og anerkendt terapiform, der blandt andet har vist sig effektiv i behandlingen af angstlidelser, stress og depression.

I forbindelse med corona tilbyder vi blandt andet terapi for sygdomsangst og anden ængstelighed forbundet med coronavirus, depression og hjælp til forældre med børn, som er psykisk påvirket af COVID-19 udbruddet. Desuden tilbyder vi krisesamtaler, stresshåndtering og coaching til arbejdsgivere og ansatte, hvis arbejdsliv er berørt af coronavirus.

Test dig selv for sygdomsangst